sahabat

Wednesday, April 25, 2012

::Firman Allah::Dengan Nama Allah
Maha Pemurah, Maha Penyayang


" Dan berjihadlah kamu di jalan 
Allah dengan jihad yang sebenar - benarnya.
Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan
kesukaran untukmu dalam agama,ikutilah agama nenek moyangmu 
Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim
sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul 
(Muhammad) itu menjadi saksi atas segenap manusia.
Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat,
 dan berpegang teguhlah kepada Allah.
Dia lah pelindungmu,  
Dia sebaik-baik pelindung
dan sebaik-baik penolong "


(Surah Al-Hajj : 78)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...